Etikettarkiv: Numbers

feb 02

Modell för virusspridning

På lektionen har vi sett Numb3rs-avsnittet Vector. I avsnittet nämndes och förklarades vad en SIR-modell för virusspridning är. Detta blogginlägg är ett försök till att förklara och förtydliga begreppet ännu en gång. I slutet av blogginlägget finns en uppgift som är er läxa, då uppgiften innehåller formelarbete i ett kalkylark så finns även en kort …

Fortsätt läsa »

jan 20

Inför provet v 4

Det prov ni kommer att ha nästa vecka består av två delar. Den första delen är skriftlig och behandlar procenträkning och statistik, den andra delen är en praktisk uppgift som ska göras i kalkylprogrammet Numbers. Nyckelbegrepp inför provet är procent, förändringsfaktor, förändring, medelvärde, median, typvärde, tabell, diagram, missvisande statistik och formler i Numbers. Tillåtna hjälpmedel är …

Fortsätt läsa »

Nov 11

Statistisk inlämningsuppgift

I den statistiska inlämningsuppgiften ska ni använda den “medievanor”-dagbok som du skulle föra under tre dagar. Du ska utifrån dagboken sammanställa den insamlade datan över den tid ni använde för att konsumera olika typer av medier genom att kategorisera den. Detta gör ni lämpligtvis i programmet Numbers. Denna sammanställning ska ni sedan maila till mig …

Fortsätt läsa »