Etikettarkiv: algebra

mar 16

Problemlösning del 2

Det problem som ni idag ska lösa (dvs hitta så många olika sätt att lösa det på som ni kan) kallar vi Skolvägen. Tatrana och Emil bor olika långt från sin skola. Båda cyklar först till samma busshållplats. När Tatrana står och väntar på bussen har hon cyklat en fjärdedel av hela sin skolväg. Emil …

Fortsätt läsa »

feb 14

Vad det är som kommer på diagnosen på onsdag

Det som kommer på diagnosen är: Räta linjer: k-värden, m-värden Rita en rät linje från ekvation Ta reda på en rät linjes ekvation utifrån graf Bestämma ekvationen för en linje som är parallel eller vinkelrät från en given linje Linjära ekvationssystem: bestämma en lösning algebraiskt och grafiskt Här är några instruktionsfilmer om du vill repetera:

Dec 01

Dataanalys med hjälp av WolframAlpha

Idag ska vi använda WolframAlpha för att göra analysera data. Nedan finns 5 uppgifter som ni ska analysera. Ni gör det genom att: använda kommandot plot och sedan era punkter i formatet {1,1},{2,3} osv. se på plotten och avgöra om det är en linje eller annan form om linje byt ut plot mot linear fit, …

Fortsätt läsa »

Dec 01

Olikheter

Idag har vi på lektionen talat om begreppen olikhet, likhet och intervall. Vi har tittat på metoder för att åskådliggöra intervall grafisk med hjälp av en tallinje samt för hur man löser linjära olikheter. Vi har även resonerat kring olikheter och vad som händer med olikheten vid addition, subtraktion, multiplikation och division med både negativa …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg