«

»

feb 10

Lär eleverna ta ansvar för sin utbildning

Under hösten har jag kastats in i en ny och spännande process. All undervisning ska ske i projektform enligt ett valsschema, en vecka workshop och två veckor produktion. Det har bitvis varit koas i planeringen, men så är det när en ny arbetsprocess tar form. Det är spännande, men även frustrerande. Jag har tänkt på frågor som: Kommer mina elever uppnå kursmålen genom denna typ av undervisning? Klarar de av att ta ansvar för sitt eget lärande? Har vi gett dem rätt verktyg för att lyckas eller har vi lagt upp det så att många kommer att misslyckas?

Just ni ser jag elever som istället för att jobba med ganska spännande frågeställningar surfar på facebook, spelar spel och chattar. De gör allt utom att arbeta med det som de borde arbeta med. De kommer sent ofta med en ganska lam ursäkt, de lyssnar inte på genomgångar utan sitter klistrade vid sin dator och gör annat istället. Jag vet att jag har sagt till dem ett antal gånger, då stänger de datorerna tills jag vänder ryggen till eller inte tittar på just dem. Jag hör bland kollegor missnöje med att arbeta i projekt och att det var bättre förr, innan projekten.

Jag tror att det inte är något fel i att arbeta i projekt. Vi lärare behöver bara ändra på det sätt som vi är vana att jobba på. Det kan vara tufft att slita sig från den undervisningsmetodik som vi är vana vid. Men resultaten är värda det. Det visar i alla fall tillgänglig forskning i matematik. Den visar på att en delförklaring på svenska elevers sjunkande kunskaper beror på att de inte ser mening i det de lär sig och att de ägnar alldeles för mycket tid till att räkna enskilt. Lösningen är att prata matematik med läraren och med andra elever. Jag tror att jag kommer strukturera mitt arbete på följande sätt:

  • Vecka 1, prata om de stora idéerna, vad har matematik med projektet att göra, hur kan matematik belysa temat? Vad finns det för matematik historiskt sätt som hjälp till vid denna typ av problem. Dessutom något pass där vi samtalar kring de begrepp, metoder och modeller de kan behöva för att kunna använda matematik i projektet.
  • Vecka 2, fokusera på begreppsförståelse och metodräkning, bland annat genom att de får en samling problem/uppgifter att räkna och lämna in. Räkningen kan ske när eleverna tycker de har tid under veckan, men de har en deadline för inlämning.
  • Vecka 3, examination och modellering. Jag kommer förmodligen ha någon form av test/prov/seminarium med mina elever för att säkerställa att de uppnått målen. Dessutom kommer eleverna få göra klart den matematiska modellen som de ska använda i projektet.

Vad är det vi gör när vi låter dem jobba i projekt då. Just nu utgår vi ifrån att alla elever kan och vill ta ansvar för sin egen inlärning. Det är det inte alla som kan eller vill detta. Jag tror att de flesta vill, men de vet inte hur. Det är ingen som berättat det för dem. Det är då lätt för oss lärare att konstatera att de inte arbetar med vad de ska. Å andra sidan varför skulle de göra det, varför skulle de ta ansvar för sina studier? De får färdiga projekt med färdiga frågeställningar, färdiga uppgifter som ska utföras i en bestämd ordning. De känner ingen delaktighet i verksamheten. Varför skulle de då ta ansvar för den?

Mitt förslag på lösning är att ge eleverna inflytande över sin dag. Det kanske är för mycket begärt att de ska kunna planera en hel vecka själva. Men låt dem försöka. Som vi arbetar på skolan idag har de ett antal milstolpar de ska uppnå och deadlines för dessa milstolpar. Låt dem få ett tomt schema där all projekttid är inritad. Om de har totalt 5 uppgifter/deluppgifter/saker att utföra en vecka och 15 timmar till sitt förfogande. Fråga om de vill använda 3 timmar till varje uppgift eller om det är något de vill ägna mer tid åt? Hjälp dem ta ansvar och strukturera veckan!

Använd sedan denna plan i morgonsamlingen varje dag. Fråga eleverna om deras planering håller. Har det blivit någon ändring? Det kan ju vara så att de fått en spännande intervju att genomföra eller ett studiebesök som de inte visste skulle ske när de planerade. Ha dessutom en lista på tillgängliga lärare som kan hjälpa dem i deras arbete. Sök upp de svagaste grupperna under dagen (de starka kommer hitta dig eller anna lämplig lärare) och hjälp dem. Ha en avslutning på passer där eleverna får reflektera över hur det gått. Har de gjort vad de planerat. Ta upp varför de har eller inte har gjort det som de planerat. Låt dem ta ansvar för resultatet. Hjälp dem att komma vidare.

Jag tror detta var allt för denna gång. Men detta är tankar som surrar i mitt huvud, det kan bli mer, mycket mer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda följande HTML etiketter och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>