«

»

jan 17

Allt är inte guld som glimmar

Blyjodid i vattenlösning och efter filtrering

Bilderna ovan visar resultatet från laborationen som skulle bilda blyjodid. Jag måste säga att den blev lyckad, jag hade inte väntat mig att de skulle bli så guldfärgade som de blev. Visst är de vackra? Men jag vill inte komma i kontakt med dem:

Om blyjodid:
Riskanalys: Risk för fosterskador och nedsatt fortplantningsförmåga, farligt vid inandning och förtäring, kan ansamlas i kroppen. Skadar vattenmiljö och vattenorganismer.

Särskilda säkerhetsåtgärder: Undvik exponering. Kontakta läkare vid olycksfall. Tas omhand som farligt avfall. Undvik miljöutsläpp.

Vi fortsatte också med laborationen om reaktionslära. Bland dessa vill jag nämna kromjoner, det var intressant att se hur många olika färger som kan bildas med hjälp av kromjoner. Jag förstår också varför vi i matematiken har polynom som vi kallar kromatiska polynom.

Vattnets klorhalt kan bestämmas då provet blir rödbrunt. Då vet vi hur många mol klor som finns i provet.

Den tredje och sista laborationen vi gjorde var den mest intressanta. Den behandlade hur vi kan bestämma klorhalten och hårdheten i vatten. Jag tänker inte gå in på exakt hur detta görs utan nöjer mig med att konstatera att det bygger på titrering av en lösning som binder sig med till exempel klor. När rätt mängd av titreingsvätska tillförts provet byter den färg tack vare en indikator som blandats med provet. Se bilderna!

Vattnets hårdhet bestämms på liknande sätt som för klorhalten, när den violetta lösningen blir blåsvart vet vi hur många mol kalcium det finns i provet.

På det hela var det en mycket inspirerande kursstart, jag vet också att där finns många intressanta kurskamrater som jag vill lära känna bättre. Jag ser fram emot träffen i mars. Nu gäller det bara att hinna med läsningen i läroboken och svara på inlämningsuppgifterna!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda följande HTML etiketter och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>