«

»

apr 17

Testkörning av en matematiklektion innehållande programmering

Idag testkörde jag min första lektion i matematik innehållande programmering. Då jag denna termin endast undervisar i kursen Matematik 5 föll mitt val på det lektionsupplägg jag presenterade i inlägget Harmonisk svängning – matematisk modellering med programmering. Mitt mål var att testa lektionen för att framförallt se hur förslagen på tidsangivelser stod sig. Här är min upplevelse av lektionen (för att fullt förstå min reflektion så bör du läsa inlägget med lektionsplaneringen först).

Eleverna verkade med på den inledande genomgången om hur Eulers stegmetod fungerar. De såg logiken. Jag fortsatte med stärkt självförtroende till demonstrationen av en vikt upphängd med en fjäder.

Efter demonstrationen fick de frågorna de skulle svara på under EPA:n. Eleverna arbetade bra och antecknade under fasen då de funderade på egen hand. Det blev härligt surrigt när de pratade parvis, här raspade också pennorna. I helklassfasen gav elevgrupperna svaren på frågorna och uttryck för kraftresultanterna. Med lärarhjälp ställde de sedan upp en korrekt differentialekvation med begynnelsevillkor. I just vårt försök hade vi k=27.3 N/m, m=0.100 g och y_0=-0.01 m. Så långt allt väl.

Nu upptäckte jag mitt misstag. Jag hade räknat fel på lektionslängden. Istället för 90 minuter hade jag enbart 70 minuter till mitt förfogande. Jag förstår inte hur det gick till. Som matematiklärare borde jag kunna utföra grundläggande aritmetiska operationer, men tydligen inte.Jag fick snabbt justera tiden för grupparbetet. Istället för 40 minuter till algoritmformulering, programmering alternativt analys av program och testning av modellen fick de 20 minuter. Jag valde därför att ge eleverna programmet utan att ha funderat på algoritmen först, det gällde alla elever i klassen även de som hade kunnat göra programmet på egen hand. De fick alltså kika på programmet, se om algoritmen verkar rimlig och sedan testa modellen för olika ingångsvärden. Eleverna fick programmet som ett tilldelat dokument via Google Classroom så att de hade vars en kopia. De arbetade, testade och hittade konstigheter.

Sammanfattningsvis gick resten av lektionen som planerat. De såg hur för lång steglängd leder till ett orimligt resultat i modellen. En elev hann också få fram frekvensen på viktens svängning (f=2.625 vid 100 000 steg mellan t=0 s och t=5 s, mot om differentialekvationen löses exakt f=2.630).

Vid sammanfattningen deltog eleverna med sina reflektion över modellen och hur den fungerade under olika förutsättningar. Kanske borde jag här haft något organiserat sätt att samla in deras erfarenheter. 

Vad ansåg eleverna? Den elevutvärdering som eleverna genomförde efter lektionen visade att 70 % ansåg att de uppfyllde lektionsmålen och att 80 % ansåg att programmering var ett lämpligt verktyg för uppgiften. De ansåg att de lärt sig Eulers stegmetod och att de förstod nyttan med programmering vid modellering. Vidare så såg de tydligare kopplingen mellan fysik och matematik tydligare på ett sätt de inte gjort tidigare. De som läst programmering tidigare ansåg också att programmeringen blivit mer konkret. Lektionen väckte också deras nyfikenhet, de ville lära sig mer programmering och mer om kopplingen mellan programmering och matematik. Allt var inte positivt på lektionen saknade de att traditionellt räkna med papper och penna på stegmetoden. De som inte kunde programmera tyckte att det var krångligt att på egen han läsa ett språk man inte talar, de ville ha grunder i programmering. De uttryckte också att de upplevde tidsbristen.

Sammanfattningsvis är jag nöjd med mitt första försök. Nästa gång kommer jag ha en lathund med programmeringsbegrepp till eleverna så att de som inte programmerat innan får en bättre förklaring. Jag kommer även dubbelkolla och trippelkolla lektionslängden.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda följande HTML etiketter och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>