«

»

Nov 20

Matematik och ämnesövergripande projekt

Idag har jag varit på konferens i Stockholm. Det var en av Mattebrons nationella möten, denna gång var titeln Matematiken och dess användning i andra ämnen. Det som var speciellt med denna gång var att jag var en av föreläsarna, mitt bidrag hade titeln Matematik och ämnesövergripande projekt. Dagen som helhet var mycket lyckad, just nu känns det som att mitt anförande var en succé.

I Mattebrosammanhang så brukar jag känna mig som en udda fågel. Mattebron har som målsättning att överbygga de svårigheter som finns vid övergången gymnasium/högskola/universitet, vilket gör att de flesta deltagare från universitet, högskolor och gymnasier som främst jobbar med elever som går eller har gått på det naturvetenskapliga programmet. Jag jobbar på medieprogrammet och undervisar elever som inte alltid är så intresserade av matematik och som dessutom med stor sannolikhet inte kommer läsa matematik på högre nivå. Vilken övergångsproblematik gör att jag deltar i dessa träffar? Tvärtemot vad man kan tro finns det en övergångsproblematik även för mina elever, men på ett helt annat plan. De flesta av dem kommer att läsa vidare på högskola/universitet men på program där de inte läser matematik men väl använder den. Där ska de tillämpa sina kunskaper i bland annat statistisk analys. Jag tror att det är viktigt för mina elever att se vad matematiken har att erbjuda dem.

Dagen började med ett humoristsikt inslag som handlade om smink och skrönor i matematiska sammanhang. Med smink avses att vi i matematiken för att illustrera ett begrepp konstruerar en uppgift som är tagen från verkligheten men där frågan är tämligen ointressant och krystad. En skröna är där man tillämpar en matematisk princip på ett problem där det inte kan användas eller då läraren ger elever fel för att de inte löser uppgiften på tänkt sätt. Som exempel användes ett inslag från TV-programmet Vi i 5:an där de ska mäta upp 4 liter tuggummi med hjälp av en 3 liters och en 5 liters cylinder. En grupp gjorde en lysande lösning som byggde på en matematisk princip som gav 2 ögonmåttsavläsningar. De fick ett när nog korrekt resultat, men det godkändes inte av domaren som ville ha en lösning som innebar 3 ögonmåttsavläsningar. Med andra ord var förmodligen de tävlandes lösning t o m bättre än domarens. Vilket förödande självmål.

De efterföljande anförandena visade hur man med hjälp av konkreta tillämpningar kan öka förståelsen för matematiken och dess användning för både elever på gymnasiet och studenter på universitet och högskola. Studera t ex kurserna i tillämpad matematik vid Högskolan i Halmstad. Under dessa anföranden diskuterades den intressanta frågan om när man i förhållande till den rena matematiken ska undervisa om dess tillämpningar. Traditionellt så ska man först lära sig matematiken och sedan tillämpningarna. Gemensamt för anförandena var att man bröt denna ordning. I Lund har fysikerna gjort så att studenterna läser fysik innan studenterna läser matematik, det har gjort att fler studenter stannar kvar på fysikprogrammet och att fler av dem klarar tentan i matematik. I Kalmar hade man gjort så att kurserna med ren matematik alltid hade en stor del tillämpad matematik. Återigen blev elevernas resultat och upplevelse av kursen bättre.

Det var i detta sammanhang jag framförde hur vi arbetar med matematik i ämnesövergripande projekt på Mediegymnasiet. Jag berättade om de svårigheter och den tid det tar för att få fram ett lyckat projekt. Om den lyhördhet man som lärare måste ha gentemot andra ämnen och den ödmjukhet som måste finnas för att ompröva det kursinnehåll som traditionellt använts. Allt för att ge eleverna en mer meningsfull matematikupplevelse. Jag pratade om den dolda matematiken som finns i andra kärn- och karaktärsämnen och hur detta har en stor betydelse för hur bra ett projekt kan bli. Jag talade också allmänt om den process som föregår ett ämnesövergripande projekt och hur man måste dokumentera och utvärdera det.

Det roligaste med hela dagen var att jag efter anförandet fick höra beröm över presentationen och hur inspirerande det var att höra om hur vi på min skola arbetar med ämnesintegration. Det kändes speciellt bra när det kom från personer som mest jobbar med matematikstudenter på universitet och högskolor. Att de blev inspirerade och fått nya impulser om att arbeta vidare. Jag blev också hedrad när jag fick veta att jag kanske kan få tala inför studenter på lärarutbildningen om hur vi arbetar. Kort sagt, jag är nöjd, stolt och just nu säger mitt ego att jag dessutom är bäst!

1 kommentar

  1. Jonas Dahlqvist

    Du kommer komma långt Magnus!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda följande HTML etiketter och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>