«

»

feb 09

Matematik och källkritik

I de nya ämnesplanerna för gymnasiet finns skrivningar om programmering, då programmering blir nytt för många lärare så är det lätt att glömma bort de övriga förändringarna. Detta inlägg fokuserar på ändringarna i det centrala innehållet om statistik. Det finns en tydligare källkritisk dimension i skrivningarna och det finns skrivningar som antyder en tanke att jobba med större datamängder. Dessa förändringar om statistik finns främst i de tidigare kurserna.

1a: Beskrivande statistik med hjälp av kalkylprogram samt granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och i yrkeslivet.

1bc: Granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och inom vetenskap.

I den första matematikkursen betonas att man i sin undervisning ska granska hur statistik används i samhällsliv, yrkesliv och inom vetenskapen. Exakt fokus beror på vilken av 1-kurserna det gäller. Sammantaget ger det en bild av att vi ska använda vår undervisning till att lära eleverna att bli statistiskt medvetna. De ska känna igen missvisande statistik, de ska kunna ifrågasätta en statistisk undersökning.

2b: Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar inklusive regressionsanalys med digitala verktyg. Orientering och resonemang när det gäller korrelation och kausalitet

2c: Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar inklusive regressionsanalys med digitala verktyg. Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse, med digitala verktyg. Egenskaper hos normalfördelat material och beräkningar på normalfördelning med digitala verktyg.

I den andra matematikkursen (förutom kurs 2a) läggs vikt på hur man rapporterar och analyserar insamlad data. Man betonar särskilt regression, men även skillnaden mellan begrepp som korrelation och kausalitet. Vi ska få våra elever att bli kritiska till påstådda samband i olika sammanhang.

Den andra förändring i den andra matematikkursen är betoningen på att de statistiska analyserna/beräkningarna ska göras med digitala verktyg. Eleverna ska alltså inte tränas i att räkna dem för hand. Detta är vettigt för att när man i verkligheten beräknar olika statistiska mått så brukar datamängderna vara så stora att det inte är praktiskt att räkna för hand. Detta antyder att vi bör jobba med större datamängder på våra lektioner och inte bara de små. Problemet är varifrån vi ska få de stora datamängderna? Med samarbete kanske vi kan samla in stora datamängder att analysera. Kanske kan även SCB-vara behjälplig med rådata. Man kan t ex be eleverna samla in data om personers längder och undersöka hur många personer krävs det innan materialet börjar bli normalfördelat.

Personligen vill jag också levandegöra saker som hur en regression fungerar och vad korrelationskoefficienten vid regression betyder. Jag har gjort ett försök till detta i Geogebra:

Jag har känsla av att jag behöver fortbilda mig, eller rättare sagt förkovra mig i nytt material och att tänka nya tankar. Vi kanske kan tänka tillsammans? Jag har också en känsla att när jag tänkt/lärt mig ännu mer kommer ytterligare ett inlägg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda följande HTML etiketter och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>