«

»

okt 14

Perspektiv på självbedömning

Igår var det återigen dags för ett kurstillfälle på magisterutbildningen i utbildningsvetenskap. Vi förberedde vår session på nästa veckas seminarium. Det var kul och många bitar trillade på plats. Nedan finns det abstract som presenterar vår session. Skulle du vilja gå?

Perspektiv på självbedömning
– Magnus Dahlström, Susanne Larsson-Björk och Daniela Ulusoy

En utgångspunkt för gruppens undersökning har varit att sätta självbedömning i centrum och utifrån våra tre avhandlingar som senare kompletterades med några artiklar gå vidare och placera in aspekter och perspektiv på självbedömning på en tidsaxel.

Utifrån en tankekarta har vi arbetat oss fram mot en helhetsbild som sträcker sig från 1940-talet till 1990-talet och kompletteras med en mer aktuellt nutida perspektiv på självbedömning. Vi är medvetna om att allt startade långt förre 40-talet men för att begränsa oss har vi valt att börja där. Utifrån olika horisonter har vi gått närmare in på hur samhället och dess struktur påverkat och styrt kunskapsbedömningen i skolan.

När uppkom begreppet självbedömning? Varför är självbedömning intressant just nu? Hur kan man använda självbedömning i undervisningen? Hur uppfattar elever att bedöma sig själv?  Dessa frågor och svaren på frågorna uppkom ur läsandet av avhandlingarna och artiklarna. Vår presentation handlar om och kring dessa frågeställningar.

Referenser

Avhandlingar

Dragemark Oscarson, Anne (2009). Self-assessment of writing in learning English as a foreign language: a study at the upper secondary school level. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2009

Jönsson, Anders (2008). Educative assessment for/of teacher competency: a study of assessment and learning in the “interactive examination” for student teachers. Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2008

Lundahl, Christian (2006). Viljan att veta vad andra vet: kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2006

Artiklar

Andrade, Heidi and Valtcheva, Anna (2008), Promoting Learning and Achievement Through Self-Assessment,Theory Into Practice, 48:1, 12-19

Melendez, Barbra S. and Williams, Tasha (2007), Mathematical Idol, PRIMUS, 17:3, 268-283

Stallings, Virginia and Tuscione, Carol (1996), Student Self-Assessment and Self-Evaluation, The Mathematics Teacher, 89:7, 548-554

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda följande HTML etiketter och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>