«

»

feb 12

120 dagar som förstelärare

Jag har nu varit förstelärare i 120 skoldagar. Det är dags för medarbetarsamtal, vilket leder till reflektion om vad jag har gjort för att förbättra verksamheten. Min spontana tanke är att jag gjort alldeles för lite. Jag har fått gyllene förutsättningar jämfört med förstelärare på andra skolor, 20 procent av min tjänst är vikt för försteläraruppdraget. Varför känner jag att jag gjort för lite? Kanske är det för att min tjänstefördelning gällande de övriga 80 procenten inte var jämn utan en av kurserna bara låg under hösten. Dessutom har mina matematikkollegor varit upptagna med matematiklyftet så deras tid har varit begränsad. Själv gick jag matematiklyftet förra läsåret. Jag har helt enkelt inte riktigt haft den tid jag behövde. Det innebär dock att jag nu, under våren, har riktigt goda förutsättningar för att bedriva utvecklingsarbete. Helt hopplöst känns det inte heller, höstterminen ägnades åt inläsning av material samt planering och genomförande av två studiedagar. Mitt uppdrag har dessutom mått bra av tidsbristen då det har blivit tydligare och ett antal arbetsområden har utkristalliserats. Luddigheten som fanns i uppdraget från början har blivit mindre luddig, mycket tack vare de förstelärarmöten som förkommer både på förvaltningsnivå och på skolnivå. Där träffar jag andra förstelärare och vi planerar gemensamma aktiviteter samt utbyter erfarenheter och ger varandra kloka råd och inspiration. Vilka är då mina uppdrag?

Mitt huvuduppdrag är ämnesdidaktiskt inom matematik där jag ska arbeta med konstruktion och samlande av dels verklighetsanknytna uppgifter och dels undersökande uppgifter. Detta kommer att ta det mesta av min tid. Både konstruktion och inläsning av material tar tid. Tanken är att det ska bli en bank av uppgifter. En viktig aspekt av det blir också att testa uppgifterna och dokumentera hur eleverna arbetar och lär sig av uppgifterna. Ett lovande spår är det som kallas RME, Realistic Mathematics Education. Relaterat till detta pågår även ett arbete som syftar till en högre kvalitet vid konstruktion av prov och provuppgifter.

Från skolledningen kommer ett uttalat uppdrag att bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete med hjälp av Qualis. I samband med detta har vi förstelärare hållit i en studiedag om utvecklingsarbete. Vi kommer att få en utbildning i det kvalitetsystem som skolan använder. Exakt vad mitt fortsatta arbeta ska vara kommer förhoppningsvis bli tydligare efter denna utbildning och efter att skolledningen tydligare uttryckt vad de förväntar sig.

Ytterligare ett uppdrag är att ge mina kollegor stöd. Stödet har tre ben. Det första är att hjälpa till att sprida verksamhetsnära forskning till mina kollegor. Det andra är att vara behjälplig vid användandet av olika digitala verktyg. Det tredje och sista benet är att jag erbjuder klassrumsbesök för de kollegor som så önskar.

Ett sista uppdrag är att starta en grupp för elever som vill bli duktigare på matematik och försöka utveckla deras matematiska förmågor.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda följande HTML etiketter och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>