«

»

jun 19

Jag, förstelärare!?!

När jag i slutet av april fick veta att jag blivit utsedd till förstelärare i matematik med tillträde 1:a juli blev jag glad, jag brinner ju för skolutveckling. Uppdraget var vagt i början men blir mer och mer tydligt. I Malmö Stad har man en generell beskrivning av försteläraruppdraget, jag har dessutom fått mer information i dialog med min rektor. Nedan finns den allmänna beskrivningen jag har i den lagt in egna tankar och kommentarer som bygger på dialogen med min rektor.

Huvuduppdrag

 • Förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på den egna skolan.

Genom att främja utveckling med fokus på följande områden

 • Tidiga insatser i syfte att öka måluppfyllelsen
 • Ökad likvärdighet mellan skolor
 • Flerspråkig undervisning
 • Språkutvecklande ämnesundervisning
 • Formativ bedömning

På uppdrag av rektor

 • Huvudsakligen undervisning och andra uppgifter som hör till undervisning – min vanliga tjänst men med 20% vikt för försteläraruppgifter.
 • Ta ett särskilt ansvar för allmändidaktisk utveckling
 • Ta ett särskilt ansvar för ämnesdidaktisk utveckling – här har min rektor sagt att jag ska arbeta med att plocka fram verkliga matematikuppgifter. Uppgifter där matematik används på det sätt den gör i våra elevers kommande verklighet. Uppgifter som kan användas för att öka elevernas engagemang. Detta är svårt och roligt. Bloggen kommer jag använda som verktyg för att dela med mig av vad jag finner, lånar och utvecklar.
 • Ta ett särskilt ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet
 • Handleda andra lärare – denna bit är alltid nervös, men det är handledning på kollegornas villkor inte arbetsledning.

På uppdrag av Malmö Stad

 • Ta kommun/förvaltningsövergripande ansvar för utveckling genom kollegialt läraande. – Detta kommer bli roligt. Jag ska ingå i en grupp med andra förstelärare från andra skolar där vi delar med oss om vårt arbete. Kanske bidra till utvecklingsdagar för våra kollegor.

Förhållningssätt

 • Hålla fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys
 • Utvecklas undervisningen med stöd i forskning
 • Se den samlade skolorganisationen som en lärande organisation

Uppdraget som förstelärare ska särskiljas från uppdrag av administrativ och/eller organisatorisk karaktär. Uppdraget ska ej heller innehålla arbetsledning.

På det hela tror jag det kommer att bli roligt och utmanande. När tankarna blivit klarare eller jag hittat något jag vill dela med mig om så kommer ni får veta!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda följande HTML etiketter och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>