«

»

jan 09

Om matematikens användning

Innan jul fick ni en uppgift som handlar om matematikens användning och relevans för individen och samhället. Detta inlägg är ett försök till att förklara uppgiften mera, om det fortfarande är saker som är oklara berätta detta i en kommentar till inlägget så försöker jag förklara bättre. Uppgiften bygger på den sjunde matematiska förmågan som lyder

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.

Uppgiften är att ni ska välja ut delar av kursinnehållet och sedan beskriva relevansen av detta innehåll. Uppgiften ska vara inlämnad senast söndagen den 15:e januari 2012. Omfattningen beror på vilken nivå ni siktar mot. Bedömningen kommer ske utifrån följande kriterier:

Nivå 1: Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om exemplens relevans.

Konkret betyder det att du väjer ut minst 5 av begreppen i det centrala innehållet i kursen och förklarar varför just dessa punkter är viktiga för just ett ämne, ett yrke, en individ eller samhället.

Exempel nivå 1: Att veta hur man ritar korrekta statistiska diagram är viktigt för att kunna genomskåda t ex annonser som försöker luras.

Nivå 2: Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade resonemang om exemplens relevans.

Detta innebär att du väljer dina punkter från olika delområden. Delområdena är Taluppfattning, aritmetik och algebra, Geometri, Samband och förändring samt Sannolikhet och statistik. Du bör välja minst 3 begrepp från minst 3 av delområdena. Att resonemangen ska vara välgrundade innebär att dina resonemang bygger på relevanta fakta som du hittat i tillförlitliga källor och att du refererar till dessa källor.

Exempel nivå 2: Att veta hur man ritar korrekta statistiska diagram är viktigt för att kunna genomskåda t ex annonser som försöker luras. Ett exempel på detta är hur matbutik A använder ett diagram med avklippta axlar för att få de egna varorna att se mycket billigare ut (se tidning B sid 3, 2012-01-09)

Nivå 3: Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans.

Att dina resonemang är nyanserade betyder att du tittar på relevansen från olika perspektiv. Det räcker inte att förklara varför något är viktigt för en individ utan du måste också titta på det från till exempel ett samhällsperspektiv.

Exempel nivå 3: Att veta hur man ritar korrekta statistiska diagram är viktigt för att kunna genomskåda t ex annonser som försöker luras. Ett exempel på detta är hur matbutik A använder ett diagram med avklippta axlar för att få de egna varorna att se mycket billigare ut (se tidning B sid 3, 2012-01-09). Det är även viktigt för samhället att individer kan ifrågasätta och själva dra slutsatser av statistiska undersökningar då demokrati bygger på att individen kan informera sig själv (Samhällsbok C sid 249, Boktrycket, 2011).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda följande HTML etiketter och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>