«

»

okt 09

Undervisning & klassrum

Vår bitr. rektor Johan Apelin har ställt funderat kring två frågor:

  1. Behövs klasser i skolan?
  2. Hur ska klassrum se ut?

Svaret på fråga 1 är komplicerat. Ur ett perspektiv är svaret nej, ur ett annat ja. Nej för att en klass är en administrativ enhet som är fixerad i storlek för att underlätta administrativ behandling. Tänk så bra det skulle vara om indelningen var mer flexibel och antalet lärare till en grupp skulle bero på hur många som behövs. Till vissa aktiviteter som ett rent teoretiskt pass skulle det inte behövas så många lärare, faktiskt bara en, men till andra så som ett diskussions eller reflektionspass skulle det behövas fler lärare för att hantera grupper men färre elever. För mig är argumentet emot att det är genom sin klass som eleverna utvecklar en social samvaro och får en trygghet och en fast punkt. Frågan är hur dessa perspektiv ska förenas. Jag har inte tänkt färdigt ännu. Klart är att en klassfri skola gör det lättare med övergripande projekt/teman som genomsyrar verksamheten och studeras från olika perspektiv för att sedan jämförs och analyseras och utvärderas.

På fråga två skulle jag vilja tala om pedagogiska ytor eller miljöer. Några av de miljöer jag skulle vilja se är föreläsningsmiljöer, utforskande/laborativa miljöer, diskussion/reflektionsmiljöer och miljöer för självständigt arbete. Dessa miljöer måste kunna inspirera och utmana. Hur skulle de se ut? Återigen har jag ingen färdig lösning, men jag har tänkt på det utforskande och laborativa miljöerna. Utifrån mitt ämne skulle där finnas skulpturer och bilder med geometrisk och algebraisk innebörd, inspirerande historier om olika matematiker, saker att ta på, utrustning för att lätt skapa nya objekt, böcker av olika slag, öppna ytor som kan ordnas efter behov. Skulle detta bli bra, eller är det en dröm som inte är praktisk?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda följande HTML etiketter och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>