«

»

maj 25

Recension av Matematik 1b (M-serien, Liber)

Det är nog ingen lärare som undgått att det i höst sker en omfattande reform av kurser. Nya kurser innebär nya läromedel. Igår fick jag det första cirkulationsexemplaret av en lärobok i matematik. Därför recenserar jag idag Matematik 1b (M-serien) av Martin Holmström, Eva Smedhamre och Jonas Sjunneson.

Min utgångspunkt är hur väl läromedlet stämmer överens med den nya ämnesplanen och hur den tar hänsyn till att vi numera inte grundligt ska repetera avsnitt som eleverna lärt sig i grundskolan. Jag har därför gjort en enkel jämförelse mellan det centrala innehållet i Matematik 1b och kunskapskraven för år 9 för att kunna bedöma stoffet i läroboken.  Jag kommer också relatera uppgiftstyperna till de förmågor som ska tränas.

Hur väl lever boken upp till det stoff som behövs? Jag upplever resultatet som blandat. Boken tar upp det mesta av det innehåll den ska. Men de saker som är de stora nyheterna i Matematik 1b behandlas för lite. I exempelvis geometriavsnittet betonas symmetri, därför få det ett utrymme på två sidor, då nämns dessutom bara spegelsymmetri. Vinklar som inte explicit nämns i ämnesplanen får 5 sidor. På samma sätt fortsätter boken behandla ämne efter ämne. Det som fanns i Matematik A är omfattande behandlat, det som är nytt i kursen jämfört med Matematik A behandlas väldigt knapphändigt.

Nästa steg är de sju kompetenser som Matematik 1b ska träna. Jag går igenom dem kompetens för kompetens.

 1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
  Det finns många uppgifter som bygger på att eleven ska använda begrepp. Dock har jag vid min läsning av läroboken inte hittat uppgifter som bygger på samband mellan begrepp eller på dess innebörd.
 2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
  Många uppgifter av denna karaktär finns. Ett stort plus är att vissa uppgifter är tänkta att göras med t ex grafritande hjälpmedel.
 3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
  Om vi bortser från förmågan att formulera  matematiska problem (som är svår att skapa i lärobokssammanhang) konstaterar jag med glädje att författarna fått med uppgifter som påminner om de aspektbedömda uppgifterna på de nationella proven. Det negativa är att de är alldeles för få. Eleverna kan analysera och lösa problem. Jag finner dock inga uppgifter där eleverna uppman värdera sina strategier/metoder/resultat.
 4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.
  Jag kanske är sträng men jag finner inga uppgifter som tränar denna kompetens. Det jag hittar är ett antal pseudoproblem som inte har speciellt mycket med verkligheten att göra.
 5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang.
  De enda uppgifterna som tränar detta är de som liknar de aspektbedömda uppgifter på de nationella proven. Men annars lyser de med sin frånvaro. En viss formalia tränas på en sida i samband med en genomgång av implikation och ekvivalens.
 6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
  Författarna har skapat en slags kommunicera uppgifter som de avser ska redovisas muntligt. Tyvärr är de för få. Men en kreativ lärare skapar enkelt fler.
 7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.
  Denna förmåga tränas på väldigt få ställen, ofta i form av en faktaruta som inte har någon direkt koppling till uppgifterna.

För att sammanfatta så anser jag att Matematik 1B (M-serien, Liber) inte når upp till ämnesplanens intentioner för vad Matematik 1b ska vara för något. Det saknas allt för mycket och med tanke på lärobokens dominerande ställning i matematikundervisningen hoppas jag att fler lärare kommer dela med sig av sitt material så att fler kan göra sig fria från läroböcker som inte håller måttet.

2 kommentarer

 1. Anna

  Hej,

  Jag är nyfiken på vilken bok du kommer välja till dina elever i höst och varför?
  Tack på förhand!
  Trevlig sommar!

  Mvh

  Anna

 2. Victoria Wagman

  När du väl hittar en bra bok så kanske du kan tipsa om den på skolresurser.se? :).
  Även din hemsida platsar som resurs!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda följande HTML etiketter och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>