«

»

Jan 27

Matematik i den nya gymnasieskolan

Bild stulen via creative commons

 1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
 2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
 3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
 4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.
 5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang.
 6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
 7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.

Dessa förmågor är intressanta. Tänk dig en traditionell matematiklektion. Just det du ser en kortare genomgång av läraren och sedan enskild räkning i boken. Detta var min verklighet när jag gick i skolan, och jag tror att många delar den med mig. Tyvärr tror kanske många att det är så det ska vara. Om vi studerar de förmågor som gäller från hösten. Hur mycket handlar om beräkningar? Det är egentligen bara förmåga 2 som talar om beräkningar sedan vet jag också att de ingår till viss del i mål3 och 4. Detta betyder ju att matematikundervisningen inte kan läggas upp som den gjort traditionellt. Det står dessutom i ett annat stycke i ämnesplanen.

Undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer och arbetssätt, där undersökande aktiviteter utgör en del. När så är lämpligt ska undervisningen ske i relevant praxisnära miljö.

Det jag lite luddigt försöker formulera är att nu ska även skolmatematiken vara mer än att räkna. Den handlar nu om att förstå vad saker faktiskt är och hur de hänger samman, att leta efter mönster och beskriva dem, att resonera och förklara, att kommunicera, att kunna tillämpa sina kunskaper och att sätta dem i sitt sammanhang. Detta är kärnan i den nya matematiken. Visserligen ingår räknandet som en del, men det har fått sin rätta plats som ett hjälpmedel för problemlösning.

Det som gör mig orolig är hur många lärare som kan ta till sig dessa stora förändringar av skolämnet matematik. Jag tänker på skolinspektionens rapport om matematikundervisningen i gymnasieskolan. Jag har dessutom mött många matematiklärare som stämmer in på bilden som presenteras i rapporten. Hur reagerar dessa nu när det blir ännu mer annorlunda och fokus flyttas från det som de känner är tryggt? Dessutom betonas det i ännu mer grad att ämnesplanerna ska läsas utifrån programmets examensmål, kurserna ska vara ett sätt at uppnå dem. Kursen finns till för examensmålen. Hur ska vi få denna förändring att fungera? Min lösning är att jag har tagit på mig att vara fadder år mina kollegor som känner sig osäkra. Jag vill stödja och hjälpa dem så att de känner trygghet och så att eleverna får den undervisning de har rätt till. Jag avslutar med ett citat som jag tycker att vi ska beakta nu när vi får många nya styrdokument.

När jag talar med lärare säger jag att de ska se ämnesplanen som ett manus, ett stycke Shakespeare. Manuset – ämnesplanen – är ett dött papper. Det är lärarens uppgift att göra sin egen tolkning åt sin publik och ge kunskaperna liv.                                                      Soh Cheow, Chicago

3 kommentarer

1 ping

 1. Richard Gatarski

  Onekligen intressant. Men det svåra är väl att hantera vad “matematik” ÄR. Som kanske till stor del bestäms av examensmålen.

  1. Magnus Dahlström

   Precis. Det är knäckfrågan. Skolämnet matematik kommer för de på yrkesförberedande program vara tillämpad matematik. Där finns mycket forskning internationellt och till viss del i Sverige. De studieförberedande har också mycket tillämpad matematik, men även inslag som mer är matematk. Jag brukar använda definitionen: Vetenskapen om och språket för beskrivandet av mönster.

 2. Anders Villumsen

  Detta är en skuta som är mycket svår att vända. Jag har under de 12 år jag arbetat som lärare haft matematik nästan jämt, trots att jag egentligen är lärare i Bi/Ke/Nk. Så nu läser jag in det ämnet också.

  Jag har ständigt försökt att införa små laborationer och försök. Uppgifter utan given lösningsmetod. Vardagliga problem. Problemet är att både elever och föräldrar är så inrutade i att matematik är att “räkna tal” i en mattebok, att det är som att slå huvudet i väggen. Det handlar inte bara om lärarnas inställning.

  I en skola skulle jag ha Ma B och när jag föreslog lite andra uppgifter och problem fick jag höra: Är uppgifterna inte i boken, kan de inte hjälpa mig klara provet. Trots att jag sa att jag givetvis gör provet utifrån det vi arbetar med.

  Jag skall inte sticka under stol med att de flesta lektionerna blir kort genomgång och enskilt arbete, men jag fortsätter att blanda in matematik i projekt, kör tema lån och krediter, kör yrkesmatematik mm. Men varje gång får man lite skit. Det är som de inte förstår att det också är ett sätt att lära sig. För de som gått 9 år i skolan är det i princip kört att helt lägga om arbetsmetod. Det behöver ändras i grunden. Problemet är att för många klasslärare i lågstadiet har Sv/SO som inriktning. Matematik blir att kasta ut en bok. Det behövs fler matematikintresserade lärare i småskolan.

  Nu till hösten skall jag skriva en 15p (vänjer mig aldrig till poänginflationen) om hur eleverna som kommer från det gamla systemet uppfattar Gy11. Jag skall undersöka både om attityder förändras efter Ma1 och om resultatet blir bättre/sämre. Jag misstänker starkt att en hel del kommer falla igenom. Dels för att de har luckor som de nu inte kommer få tid att ta igen under lektionstid och dels för att de kommer mötas av mer praktisk och öppen matematik. Det sista borde ju bli till det bättre, men jag misstänker att kulturkrocken mot deras erfarenheter om ämnet kommer ställa till det. Hoppas jag har fel. Om du har några synpunkter eller intressanta idéer till just detta, får du gärna höra av dig.

  MVH
  Anders Villumsen

 1. Tweets that mention Matematik i den nya gymnasieskolan » mattemagnus.se -- Topsy.com

  […] This post was mentioned on Twitter by Mats Larsnäs, NDLA Matematikk. NDLA Matematikk said: RT @larmats: RT @mattemagnus: Bloggat: Matematik i den nya gymnasieskolan https://mattemagnus.se/?p=1001 #matematik […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda följande HTML etiketter och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>