Månatligt arkiv för januari 2011

jan 27

Matematik i den nya gymnasieskolan

använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar. följa, föra och bedöma matematiska resonemang. …

Fortsätt läsa »

jan 26

k-värden för vinkelräta och parallella linjer

Idag pratade vi om k-värden för linjer som är vinkelräta/parallella mot/med varandra. Till på fredag räknar ni duktigt så vi kan ta upp ekvationssytem då.

jan 26

Att rita funktioner

Igår pratade vi om hur olika funktioner ser ut och idag har vi pratat om hur man ritar en funktion. Nedan finns genomgångar med detta. Jag har också mailat ett antal uppgifter som ni ska räkna. Dessa ska vara klara på fredag.

jan 19

Definitions- & värdemängder samt linjära funktioner

Idag på lektionen pratade vi om definitions- och värdemängder. Vi gick även igenom linjärafunktioner. Där pratade vi om k- och m-värdens betydelse samt hur man kan beräkna dem grafiskt och algebraiskt. Genomgångar finns sist i inlägget Räkneuppgifter finns i boken på sidorna 263, 264, 269 och 271. Om funktioner Om räta linjer

Tidigare inlägg «