Månatligt arkiv för december 2010

Dec 13

Extra uppgifter inför onsdagens diagnos

Filmen om funktioners utseende: Här kommer de utlovade extra räkneuppgifterna i boken. Matematik 3000 (röd): s. 113-115, 211-219 Exponent gul: 153-155, 273-279 Exponent grön: 139-141, 241-248 Exponent blå: 120-123, 192-202

Dec 01

Dataanalys med hjälp av WolframAlpha

Idag ska vi använda WolframAlpha för att göra analysera data. Nedan finns 5 uppgifter som ni ska analysera. Ni gör det genom att: använda kommandot plot och sedan era punkter i formatet {1,1},{2,3} osv. se på plotten och avgöra om det är en linje eller annan form om linje byt ut plot mot linear fit, …

Fortsätt läsa »

Dec 01

Olikheter

Idag har vi på lektionen talat om begreppen olikhet, likhet och intervall. Vi har tittat på metoder för att åskådliggöra intervall grafisk med hjälp av en tallinje samt för hur man löser linjära olikheter. Vi har även resonerat kring olikheter och vad som händer med olikheten vid addition, subtraktion, multiplikation och division med både negativa …

Fortsätt läsa »