Månatligt arkiv för mars 2010

Mar 10

Krypteringsuppgiften

Det som ni förväntas göra är: Föra ett allmänt resonemang om behovet av säker/krypterad information under olika konflikter. Välja ut tre konflikter och studera hur man skickade säkra meddelanden och beskriva den typ av kryptering man använde under varje konflikt. Metoden ska beskrivas med ord och matematiskt. Du ska även göra ett exempel som visar …

Fortsätt läsa »

Mar 09

Instruktioner MP1FoA och MP1FoB

Pga av en miss i schemaläggningen kommer dagens lektion vara lärarlös. Jag är på en utbildning i hörsalen. Det ni kan göra på egen hand är: Räkna uppgifter på kapitel 1 i läroboken om bråkräkning. Börja leta information om olika krypteringar på google och wikipedia. Titta på Ceasarkrypto, Vigenére-chiffret och RSA-kryptot. Redovisa genom att berätta …

Fortsätt läsa »

Mar 05

Att rita funktioner

Som ett led i repetitionen inför det nationella provet har vi idag tittat på hur man ritar en funktions graf. På lektionen hade jag en genomgång för hur vi ritar en graf, jag har gjort en instruktionsfilm finns för er som inte riktigt hängde med. Dessutom finns de uppgifter ni fick som läxa på lektionen …

Fortsätt läsa »

Mar 03

Talteori och pythagoras sats

På lektionen idag har vi arbetat med talteori. Vi började med ett geobräde där vi med hjälp av gummiband bildade så många kvadrater med olika storlek vi kunde. Det blev 8 st. Därefter beräknade vi areorna på dessa kvadrater. De snedställda kvadraterna fick vi använda pythagoras sats för att räkna ut. Areorna blev: 1, 2, …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg