Kategorilista: Matematik

mar 21

En förhoppningsvis spännande konferens

Jag tycker det är spännande att dela med sig av kunskap, att det är ett privilegium att få lov att tala inför kollegor. Det är också nervöst då jag inte kan låta bli att undra om jag verkligen har något att bidra med. Jag har kommit fram till att jag har det som samordnare för …

Fortsätt läsa »

mar 08

Varför programmering i matematikundervisningen?

Bland matematiklärare på gymnasiet ställs frågan om varför programmering ska ingå i matematikundervisningen. Jag kommer här redogöra för mina tankar om varför. Vilka möjligheter jag ser och vilka farhågor jag har. Spoiler: jag är positivt inställd. Kommer tiden i redan fullpackade kurser räcka till ännu mera innehåll? Kommer programmering verkligen göra så att eleverna lär …

Fortsätt läsa »

feb 19

En lektion om regression och korrelation

En av punkterna i det centrala innehållet i den reviderade ämnesplanen i matematik för kurserna Matematik 2b och Matematik 2c är Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar inklusive regressionsanalys med digitala verktyg. För Matematik 2b finns även punkten Orientering och resonemang när det gäller korrelation och kausalitet. Jag kommer i detta …

Fortsätt läsa »

» Senare inlägg