«

»

Jan 19

Definitions- & värdemängder samt linjära funktioner

Idag på lektionen pratade vi om definitions- och värdemängder. Vi gick även igenom linjärafunktioner. Där pratade vi om k- och m-värdens betydelse samt hur man kan beräkna dem grafiskt och algebraiskt. Genomgångar finns sist i inlägget

Räkneuppgifter finns i boken på sidorna 263, 264, 269 och 271.

Om funktioner

Om räta linjer