«

»

Nov 11

Uppgifter att räkna med

Under gårdagens lektion fick ni ett häfte med räkneuppgifter på de fyra matematiska momenten: begrepp, metod, resonemang och modellering. Till på fredag ska ni räkna uppgifterna som finns på sidan 20 och 21 i detta häfte. Det är samtliga uppgifter som hör till metoddelen.

Har ni frågor ställ dem gärna i form av en kommentar.