«

»

Apr 22

Inför MaC-provet

Hej!

Årets näst sista prov kommer innehålla frågor rörande:

Exponentialfunktioner och logaritmer s. 139-153, 167-17 och Aritmetisk summa s. 184-187.

Dessutom kommer det att dyka upp vissa uppgifter på sådant vi redan gjort…

Provet är som ni vet den 29/4-2010