«

»

Mar 15

Inlämningsuppgift i naturkunskap – Universum och jordens uppkomst

Till samtliga uppgifter ska du ange källor, dessutom ska du använda både elektroniska (som Wikipedia, NE.se och andra spännande sidor, lite länkar finns nedan) och analoga (böcker, tidningsartiklar etc, dessa finns tex på biblioteket) källor. All text ska vara skriven med 12 pt och enkelt radavstånd.

 1. Du ska beskriva vad som krävs för att något ska få kallas en vetenskaplig teori. Du ska även berätta om vad som menas med psuedovetenskap och protovetenskap. Ge exempel. Omfattningen bör vara 1 A4-sida text.

  http://www.vetenskapsteori.se/index.htm

  http://stp.lingfil.uu.se/~nivre/5LN441/Vetenskapsteori.pdf

  http://www.sbu.se/sv/Vetenskap–Praxis/Vetenskap-och-praxis/Vad-ar-vetenskap-och-varfor-behovs-den/

  http://bada.hb.se/handle/2320/5111

 2. Du ska utifrån big bang teorin beskriva hur universum och jorden skapades. I din beskrivning ska du förutom beskrivandet även ta med de bevis som finns för big bang teorin. Omfattningen bör vara 2 A4-sidor text.

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1694957.svd

  http://www.rymdportalen.com/?page=astronomi/bigbang
  http://www.linnaeus.uu.se/online/fysik/makrokosmos/bigbang.html