«

»

Mar 10

Krypteringsuppgiften

Det som ni förväntas göra är:

  1. Föra ett allmänt resonemang om behovet av säker/krypterad information under olika konflikter.
  2. Välja ut tre konflikter och studera hur man skickade säkra meddelanden och beskriva den typ av kryptering man använde under varje konflikt. Metoden ska beskrivas med ord och matematiskt.
  3. Du ska även göra ett exempel som visar hur man krypterar och dekrypterar ett meddelande med de tre metoderna som du fått fram under punkt 2.

Omfattning ca 1,5-2 sidor i den projektgemensamma rapporten.

Jag vill att ni ska rapportera regelbundet till mig om hur det har gått och om vilken fakta ni använder. Skriv kortfattade kommentarer till detta inlägg där ni beskriver er arbete. Ni ska ta med saker ni gjort, saker som ni tycker är svåra. Nu ska också lägga in länkar och bokinformation (Titel, författare, publiceringsår) i kommentaren för de källor ni använder.