«

»

Mar 09

Instruktioner MP1FoA och MP1FoB

Pga av en miss i schemaläggningen kommer dagens lektion vara lärarlös. Jag är på en utbildning i hörsalen. Det ni kan göra på egen hand är:

  1. Räkna uppgifter på kapitel 1 i läroboken om bråkräkning.
  2. Börja leta information om olika krypteringar på google och wikipedia. Titta på Ceasarkrypto, Vigenére-chiffret och RSA-kryptot.

Redovisa genom att berätta om vad du hittat för information och hur det har gått med räkneuppgifterna i en kommentar till detta inlägg! Din närvaro kommer baseras på om du kommenterar eller inte.