«

»

Okt 06

LaTeX

LaTeX har inget med materialet latex att göra, det är ett typsättningsprogram för matematik och annan teknisk text. Det är enkelt att använda dessutom. Som examination i PIM nivå 5 gjorde jag en manual för lärare,  den kanske nu kommer till användning. Jag tycker att det är givande när något jag lagt ner tid på används av andra.

Tyvärr så gäller manualen först och främst hur man installerar och använder LaTeX på PC, men det är nästan likadant för Mac där programvaran är MacTeX samt TeXShop.