«

»

Mar 08

Varför programmering i matematikundervisningen?

Spread the love

Bland matematiklärare på gymnasiet ställs frågan om varför programmering ska ingå i matematikundervisningen. Jag kommer här redogöra för mina tankar om varför. Vilka möjligheter jag ser och vilka farhågor jag har. Spoiler: jag är positivt inställd.

Kommer tiden i redan fullpackade kurser räcka till ännu mera innehåll? Kommer programmering verkligen göra så att eleverna lär sig matematik bättre? Kommer programmeringen införas på bekostnad av matematiken? Har jag kompetens nog för att att kunna genomföra förändringen i ämesplanen? Dessa är några av de tankar jag och mina kollegor fick när vi fick veta att programmering skulle ingå som en del av matematikundervisningen. Jag blev förvånad av hur många negativa tankar jag fick, de verkar grunda sig i en oro över att inte räcka till. Att tiden inte räcker till. Tid var också lösningen för mig. Jag behövde tid för att fundera, reflektera och samtala om programmering och matematik för att se vad det kunde innebära.

Programmering är en del av den matematiska verkligheten. Jag känner inte till något yrke som kräver mer avancerad matematik som inte kräver någon form av programmering. Ofta i form av simuleringar. Mycket simuleras, allt från trafikflöden och ebolautbrott till klimatförändringar och rymdsondsbanor. Programmeringen finns där ute. Varför då inte i skolan? Det är ett lysande redskap för att utforska modeller, att se vad som händer när vi ändrar i en modell. Vilket för övrigt ingår i kunskapskraven. Programmeringen kan också förenkla lösningen av problem som är analytiskt svåra eller som helt saknar analytiska lösningar. Istället för att beräkna en integral så använder vi Pythagoras sats när vi vill beräkna längden på en kurva. Jag tror också att programmering skulle kunna bidra till utforskande av begrepp.

Jag tror att programmeringen också kan bidra med struktur till problemlösning. Eleverna måste ha sin plan klar innan de börjar programmera. De måste ha funderat på vilka steg som krävs för att lösa problemet.

För att detta ska fungera krävs att vi lärare får en rejäl kompetensutveckling. Det finns olika resurser för kompetensutveckling online, t ex Codecademy för att lära sig programmering eller upplägg som den fortbildning jag är med och skapar i Malmö. Det kritiska faktor som styr hur bra det fungerar är tid. Fortbildning kräver tid. En fråga blir hur mycket tid? Skolverket erbjuder också programmeringsfortbildning i samarbete med universitet och högskolor, de kurserna är 7,5 hp långa. Det innebär ca 200 h kompetensutveckling som ett minimum. Det är upp till våra huvudmän att skapa förutsättningar för att vi ska få till denna tid. Jag är lyckligt lottad då min huvudman har tagit detta på allvar.

Ett annat problem är tid i kurserna. I början när vi inte har elever som kan programmera kanske vi behöver några timmar extra för att antingen lära eleverna programmera eller för att låta saker ta längre tid. Jag tror också att några extra timmar gör att vi känner att vi kan experimentera och testa saker. Vi för också leta efter saker att byta ut. Kanske ett eller två pass problemlösning/modellering med papper och penna mot programmering. Eller kanske omfördela tiden mot mer problemlösning och mindre procedurräkning. Det viktigaste är att vi måste lista ut när programmering passar och inte inför det för programmeringens egen skull.

Jag skulle också uppskatta en bank med lektioner som bygger på programmering. Tanken är att vår fortbildning i Malmö ska generera en grund för en sådan. Vi kommer att dela med oss. Jag hoppas att andra också gör det. Ett tips för att kunna dela, diskutera och ta del av vad andra gör är Facebook-gruppern ”Programmering för matematiklärare”. Tillsammans blir vi starkare!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda följande HTML etiketter och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>