«

»

Feb 14

En matris för matematik

Här på Pauli gymnasium har vi under hösten funderat på en matris för bedömning av våra elevers kunskaper. Vårt arbete är inte färdigt, men jag vill presentera det vi har gjort. Vi har utgått från kunskapskraven i matematik och sedan försökt göra exempel på de situationer som beskrivs. Filen finns nedan.

Bedömningsmatris Matematik

Är detta ett bra sätt att göra det? Är det tydligt nog. Kom gärna med åsikter. Vi kanske kan skapa ett bättre dokument tillsammans!