«

»

Sep 15

Sjuk den 16/9 -2011

Jag är sjuk, kolla Paulis hemsida och interntv för instruktioner om lektionerna.

Ni ska på matten fortsätta med algebran och på fysiken räkna färdig avsnittet om medelhastighet.