«

»

Sep 06

Formativ bedömning – utan att bränna ut sig

Precis som förra året ska jag arbeta med formativ bedömning. Detta inlägg är ett försök till att skriva ner mina tankar och reflektioner på ämnet för nyfikna kollegor och elever samt elevernas föräldrar.

Man brukar säga att det finns två typer av bedömning, summativ och formativ. Med summativ bedömning avses en summerande bedömning där man sammanfattar vad eleven kan med syfte att sätta t ex ett betyg. Formativ bedömning är bedömning för fortsatt lärande där eleven får veta vad den kan och vad denne kan göra för att förbättra sina kunskaper/förmågor. Formativ bedömning är alltså ett sätt att utveckla och förbättra elevernas kunskaper/förmågor.

Jag arbetar med formativ bedömning genom att ge mina elever omdömen både skriftligt och muntligt där jag kommunicerar just vad jag ser vad de kan och hur de ska göra för att utvecklas framåt. Detta kanske låter som det är ett stort och stressande jobb, men det är det inte. Jag har i förväg konstruerat en matris som består av de förmågor de ska tränas i och det centrala innehåll mina kurser har. Med hjälp av betygskriterierna går det att formulera kvalitativa steg för varje förmåga som eleven sedan kan visa med hjälp av det centrala innehållet. Viktigt i detta arbeta är att veta vad som krävs för att gå från ett kvalitativt steg till nästa. Detta diskuteras lämpligen med ämneskollegor för att få en likvärdighet i bedömningen. När detta jättejobb är gjort använder jag elevers prov, labbar, läxförhör, lektionsdiskussioner, muntliga redovisningar för att ge dem de skriftliga kommentarer de behöver.

Att jag har matrisen gör att arbetet går fort och att kommentarsformuleringen inte tar mer tid än att bedöma om en elev har förstått en uppgift. För egen del har jag avskaffat poäng och betyg på alla prov/labbar/etc. Detta gör att jag kan fokusera mer på att titta på de förmågor som eleverna faktiskt visar. Hur skulle jag veta hur många poäng som innebär hur väl eleven kan förstå, följa och bedöma matematiska resonemang? Det är en kvalitativ bedömning där jag väger ihop alla bråkräkningsuppgifter för att kunna säga hur väl eleven förstår begreppet bråk och hur väl eleven kan räkna med dem och framförallt vad eleven kan göra för att förbättra sig.

Viktigast av allt är att diskutera matrisen med eleverna så att de förstår vad som krävs. De kan också ge feedback på delar som är oklara. Så fort jag är helt klar med min matris kommer jag att dela den med er!