«

»

Maj 02

Nytt jobb, nya möjligheter

Efter fem år på Mediegymnasiet är det dags för mig att säga farväl, till hösten börjar jag ett nytt jobb på Pauli gymnasium. Beslutet var inte lätt och katalyserades av gymnasiereformen. Jag fick under påskveckan veta att jag som läget såg ut då inte skulle få full tjänst på Mediegymnasiet under nästa läsår på grund av färre sökande och större klasstorlekar. Jag fick samtidigt veta att Pauli gymnasium sökte lärare i matematik och fysik. Jag funderade på hur jag skulle göra. Skulle jag försöka få deltid på båda skolorna eller heltid på Pauli gymnasium. I onsdags fick jag även ett erbjudande från Malmö Borgarskola. Jag besökte både Pauli gymnasium och Malmö borgarskola där jag träffade rektorerna och gick husesyn. Efter besöken blev beslutet lättare. Mitt första beslut var att jag inte ville pendla mellan två skolor, därmed skulle jag lämna Mediegymnasiet. Det andra beslutet var att jag ville börja på Pauli gymnasium växte fram genom ett antal samverkande faktorer, främst för att Teknikprogrammet är en nyhet på Pauli gymnasium och att jag därmed kommer få vara med och bygga upp ny verksamhet. Jag gillar den typen av uppdrag. Det blev inte sämre av en tydlig vision om eleven i centrum från deras skolledning. De har även en genomtänkt 1-1 satsning för sina elever. Jag ser fram emot att börja på min nya arbetsplats.

Det är svårt att ta farväl av elever. Jag vill inte lämna mina mentorselever, trots att de får en ny bra mentor. Jag vill inte överge mina Matematik B elever varav några nästa år kommer läsa Matematik C. Jag kommer sakna dem alla.